Napriek tomu, že nakupovanie cez internet využíva čoraz viac ľudí, sú tu aj takí, ktorých odradí napríklad strach z prípadnej reklamácie. Vyriešiť reklamáciu však nie je nič zložité, ak sme nakupovali v kvalitnom a overenom internetovom obchode.

Celý proces reklamácie pozostáva z nasledovných krokov:

  1. Zabalenie reklamovaného tovaru

Ak budete reklamovaný produkt posielať poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou, dbajte na jeho obal, aby sa počas prevozu nepoškodil. Tovar nemusíte reklamovať v pôvodnom obale, v ktorom ste ho zakúpili, môžete ho zabaliť do akéhokoľvek obalu.

  1. Priloženie sprievodného listu o chybe produktu

Pri každej reklamácii je potrebné spísať chyby produktu, aby reklamačné oddelenie internetového obchodu vedelo, aké závady má riešiť. Sprievodný list nemusí mať žiadnu špeciálnu štruktúru, ide čisto len o opis závad. K produktu takisto pripojte doklad o kúpe.

  1. Kontaktovanie internetového obchodu

Pred doručením produktu internetovému obchodu je vhodné informovať e-shop aj mailom, alebo telefonicky, že budete riešiť reklamáciu produktu a produkt k nim zasielate aj so sprievodnými informáciami.

  1. Doručenie produktu na adresu internetového obchodu

Spôsob doručenie je na vás, chybný tovar môžete zaslať poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou, prípadne ho doručiť osobne na pobočky obchodu, ak nejaké má. Pre rýchlejšie doručenie odporúčame zaslať produkt kuriérskou spoločnosťou, no s tým sa spája aj vyšší poplatok za doručenie, ktorý platíte vy. Obchod náklady na doručenie refunduje až po uznaní reklamácie a to vo výške najnižšej sumy za doručenie. Po odoslaní reklamovaného tovaru poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou, si dobre uschovajte potvrdenie o odoslaní.

  1. Vyriešenie reklamácie produktu zo strany e-shopu

Internetový obchod má na vybavenie reklamácie 30 dní od doručenia tovaru. Po 30 dňoch je povinný poskytnúť vám riešenie a to môže byť opravený pôvodný produkt, výmena produktu, alebo vrátenie peňažných prostriedkov. Ak by produkt už nevedel opraviť, môžete si vybrať, či chcete taký istý, len nový, alebo chcete vrátiť peniaze. Ak sa rozhodnete pre peniaze, tie je vám povinný obchod vrátiť do 15 dní od rozhodnutia na váš bankový účet.

V prípade reklamácie tovaru sa vám záručná doba predlžuje o počet dní, kedy bol produkt v reklamácii. Ak vám produkt vymenili, začína plynúť úplne nová záručná doba.

 

Tip na záver: Odporúčame sa pred nákupom v internetovom obchode zaregistrovať, môže to v budúcnosti uľahčiť komunikáciu s obchodom, nakoľko si viete sledovať faktúry, stav objednávok, či reklamácií.