Jednou z najcielenejších možností reklamy sú porovnávače cien, kde môžete zaregistrovať váš obchod a zúčastiť sa tak boja o zákazníkov. Po registrácii vášho internetového obchodu si stačí jednoducho dobiť kredit vo voliteľných čiastkach, zvoliť si PPC program, ktorý vám najviac vyhovuje a počkať, kým budú vaše produkty zaradené do katalógu. V prípade, že daný tovar už niekto ponúka, bude vaša ponuka priradnená už k existujúcim ponukám a vy sa sa takto ocitnete v priamom boji s konkurenciou.

Porovnávače sú jednou z najrentbilnejších a najcielenejších foriem reklamy, ktorú si môžete pri štarte vášho obchodu zaplatiť. Veľkou silou porovnávačou je skutočnosť, že sem prichádzajú ľudia už so zámerom nájsť vhodnú ponuku a nakúpiť. Čiže každý jeden preklik do vášho obchodu znamená vysoko potencionálneho užívateľa, ktorého môžete skonvertovať na vášho zákazníka.

Heureka porovnanie cien - audito.sk

Zdroj:heureka.sk

Jedným spôsobom, ako môžu do vášho obchodu plynúť užívatelia, sú teda prekliky z porovnania cien. Ďalšími doplnkovými formami, ktoré sú zvyčajne už drahšou záležitosťou, sú dynamické, alebo statické bannery v kategóriách, alebo priamo na produktoch, prípadne branding celej kategórie. Bannerová kampaň môže byť zameraná buď na produkty, alebo na vašu značku, čiže „brand“. Existujú bannerové kampane, kedy platíte za počet zobrazení vašich bannerov, teda PPT (pay per thousand), alebo platíte už za reálny výkon bannera a to preklik na produkt, alebo do obchodu. Tento typ platby sa nazýva PPC (pay per click).